Optimised Print Services

Sutelkite dėmesį į savo verslą ir leiskite mums tvarkyti spausdinimo infrastruktūrą

Atraskite galimybes su optimizuotomis spausdinimo paslaugomis


Optimized Print Services (OPS) koncepcija, apimanti situacijos auditą ir konsultavimą, techninės ir programinės įrangos įsigijimą ir sklandų jos veikimą. Konica Minolta padeda sukurti spausdinimo ir kopijavimo infrastruktūros strategiją, kuri remiasi tiksliais surinktais faktais ir skaičiais. Tai garantuoja sklandų ̃ biuro įrangos darbą ir sumažėjusias išlaidas

OPS koncepcijos pagrindas:

  • Įranga: optimalus įrengimų skaičius ir pajėgumas su minimaliomis įsigijimo ir eksploatavimo išlaidomis;
  • Procesai: dokumentų ruošimo ir spausdinimo procesų analizė. Sprendimo sukūrimas, kuris padidintų produktyvumą ir atskleistų išlaidų sumažinimo galimybes bei tenkintų kasdienius įmonės poreikius ruošiant dokumentus;
  • Finansai: įvairūs įrangos įsigijimo (pirkimo ar nuomos) sprendimai bei įvairūs sutarčių modeliai, skaidrus finansinis planas, siekiant maksimalios naudos ir sumažėjusių išlaidų.
  • Saugumas: IT ir informacijos saugumo sprendimų sukūrimas ir įgyvendinimas: vartotojų identifikavimas, duomenų saugumo užtikrinimas, spausdinamos informacijos apsauga.

Spausdinimo infrastruktūros optimizavimas

Ar kada teko susimąstyti dėl spausdinimo išlaidų ar spausdinamos informacijos saugumo? Siūlome optimizuoti ir: - iki 30 % sumažinti su spausdinimu susijusias išlaidas; - užtikrinti spausdinamų dokumentų konfidencialumą ir saugą; - Nuotolinį - automatinį įrangos aptarnavimą.

Konica Minolta optimizuotas spausdinimo paslaugas sudaro šios dalys:

   

   

Panaudojimo funkcijos piktograma

OPS konsultavimas pagrįstas tiksliomis procedūromis ir galingais programinės analizės įrankiais, kurie leidžia suprasti kiekvieną būsimo sprendimo ir jo įgyvendinimo žingsnį.

Asmeninio pritaikymo funkcijos piktograma

OPS apima ne tik naujo spausdinimo įdiegimą bei vartotojų apmokymą, bet ir projekto, pokyčių valdymą pagal taisykles ir standartus.

Produktyvumo funkcijos piktograma

Po naujos spausdinimo infrastruktūros sukūrimo ir testavimo, siūlomas platus spausdinimo infrastruktūros valdymo priežiūros paslaugų pasirinkimas