Skaitiklio rodmenų ataskaita

Pokalbis gyvai
 

Skaitiklio rodmenų ataskaita
 

Ši skiltis skirta klientams, pasirašiusiems techninio aptarnavimo ar spausdintuvo nuomos sutartis ir turintiems periodiškai informuoti apie skaitiklių rodmenis.