Privatumo politika


Toliau pateikiama išsami informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis ir jūsų teises pagal duomenų apsaugos įstatymus.
1. Atsakomybė už duomenų tvarkymą ir įmonės duomenų apsaugos pareigūnas

Pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 4 straipsnio 7 dalį atsakomybė tenka:

UAB „Konica Minolta Baltia“
J. Jasinskio g. 16A
(Įėjimas iš Goštauto gatvės),
LT-03163 Vilnius
Tel.: +370 5 210 7700
El. paštas: office@konicaminolta.lt

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, bet kuriuo metu kreipkitės į mūsų įmonę bendraisiais kontaktais nuorodytais aukščiau.

2. Jūsų teisės
Turite šias su jūsų tvarkomais asmens duomenimis susijusias teises:
 • prieigos prie informacijos apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslus, gavėjus ar gavėjų kategorijas ir planuojamą saugojimo laikotarpį (GDPR 15 straipsnis);
 • neteisingų ar neišsamių duomenų ir (arba) jų pakeitimų taisymo (GDPR 16 straipsnis);
 • duomenų ištrynimo pagal GDPR 17 straipsnį, ypač jei asmens duomenys nebėra reikalingi numatytam tikslui arba yra tvarkomi neteisėtai, arba jei atšaukiate savo sutikimą arba pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo;
 • duomenų tvarkymo apribojimo pagal GDPR 18 straipsnį tam tikromis aplinkybėmis, jei, pvz., nebegalima ištrinti arba kilo ginčas dėl įpareigojimo ištrinti duomenis;
 • remiantis GDPR 20 straipsniu dėl duomenų perkeliamumo, jums arba trečiajai šaliai gauti iš mūsų jūsų mums pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastu ir kompiuterio nuskaitomu formatu;
 • dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui dėl teisėtų interesų (GDPR 21 straipsnio 1 dalis);
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad šis atšaukimas galiotų ateityje (GDPR 7 straipsnio 3 dalis); tai, be abejo, taip pat taikoma ir sutikimų, kuriuos suteikėte mums prieš GDPR įsigaliojimą, atšaukimui;
 • pagal GDPR 77 straipsnį pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo atsakingai priežiūros institucijai.


3. Asmens duomenų rinkimas apsilankius mūsų svetainėje

Jei apsilankote mūsų svetainėje tik informaciniais tikslais, t. y. jei nesiregistruojate ar kitaip nepateikiate informacijos, mes renkame tik asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriui siunčia jūsų asmeninė naršyklė. Šie duomenys yra būtini techniniu požiūriu, kad galėtumėte peržiūrėti mūsų interneto svetainę. Jie taip pat reikalingi siekiant užtikrinti mūsų interneto svetainės stabilumą ir saugumą. (Teisinis pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis).
 • IP adresas
 • Užklausos data ir laikas
 • Užklausos kilmės šalis
 • Užklausos turinys (konkreti interneto svetainė)
 • Prieigos būsena / http būsenos kodas
 • Interneto svetainė, iš kurios pateikta užklausa
 • Naršyklė
 • Operacinė sistema ir sąsaja
 • Naršyklės programinės įrangos kalba ir versija
 • Kiekvienu kartu siųstų duomenų kiekis
 • Laiko juostos skirtumas nuo Grinvičo laiko (GMT)
Kai kurios mūsų interneto svetainėje siūlomos paslaugos gali būti vykdomos tik tuomet, jei galime su jumis susisiekti. Tai reiškia, kad naudojimasis šiomis paslaugomis priklauso nuo to, ar pateiksite mums konkrečius asmens (kontaktinius) duomenis. Mes renkame, naudojame ir tvarkome šiuos duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms paslaugoms teikti. Jei susisieksite su mumis elektroniniu paštu arba naudodamiesi kontaktine forma, mes saugosime jūsų įvestus duomenis (el. pašto adresą ir kitus duomenis, kuriuos mums pateiksite savo laisva valia, pvz., vardą ir (arba) telefono numerį), kad galėtume tvarkyti jūsų užklausą ir atsakyti į bet kokius galimus klausimus. Ištriname jūsų saugomus duomenis, kai jų nebereikia. Mes ribojame tvarkymą teisės aktais nustatytų saugojimo įsipareigojimų atveju. Tvarkome jūsų duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį.

4. Tvarkymo tikslas, teisinis pagrindas ir saugojimo laikotarpis

Jei prašome duoti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, darome tai pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį. Jei tvarkant jūsų asmens duomenis užklausoje raginama užpildyti kontaktinius duomenis arba ikisutartines sąlygas, duomenys tvarkomi teisiškai pagrįstai pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį. Tais atvejais, kai asmens duomenims tvarkyti reikia įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus, tvarkoma pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktį. Jei tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant apsaugoti teisėtus mūsų įmonės ar trečiosios šalies interesus, o tuo pačiu metu duomenų subjektų interesai, pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių reikia apsaugoti asmens duomenys, nėra viršesnės už mūsų teisėtus interesus, minėtas tvarkymas teisiškai grindžiamas GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktu.
Jei nenurodyta kitaip, mes ištriname asmens duomenis remdamiesi GDPR 17 ir 18 straipsniais arba apribojame jų tvarkymą. Mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis tik tol, kol jie yra reikalingi mūsų sutartiniams ir teisiniams įsipareigojimams įvykdyti. Numatytam tikslui nebereikalingi duomenys yra reguliariai ištrinami, išskyrus atvejus, kai būtinas laikinas tolesnis tvarkymas dėl kitų teisiškai leistinų tikslų. Vadovaujantis Lietuvos dokumentais ir teisiniais saugojimo įsipareigojimais, būtini dokumentai saugomi šešerius metus pagal Lietuvos komercinio kodekso (HGB) 257 straipsnio 1 dalį ir dešimt metų pagal Lietuvos mokesčių kodekso (AO) 147 straipsnio 1 dalį.
Kad būtų išvengta mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo, konkrečiais atvejais galime vykdyti kredito patikras prieš pasirašydami sutartį ir prieš atlikdami svarbius sutarties pakeitimus, jei norime teikti paslaugas, už kurias apmokama vėliau. Mes apsisaugome nuo mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo atlikdami minėtas kredito patikras. Remiantis įvertinimu (profiliavimu) vertiname klientų sutartinių mokėjimo įsipareigojimų vykdymo apimtį; vertinimas balais padeda mums priimti sprendimus. Įvertinimas pagrįstas pripažintu matematiniu-statistiniu metodu. Kredito duomenų rezultatus saugome 365 dienas.
Savo interneto svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra jūsų standžiajame diske saugomi nedideli tekstiniai failai, sukuriami naudojant naršyklę, kai norite apsilankyti interneto svetainėje. Naršyklė juos naudoja konkrečiai informacijai siųsti. Dauguma mūsų naudojamų slapukų ištrinami naršyklės sesijos pabaigoje (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galiniame prietaise ir leidžia mums vėl atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu (nuolatiniai slapukai). Spustelėkite šią nuorodą, norėdami gauti informacijos apie mūsų naudojamus slapukus ir atitinkamą jų naudojimo trukmę. Galite nustatyti savo slapukų parinktis naudojamoje naršyklėje ir galite atsisakyti naudoti slapukus arba apriboti atsisakymą naudoti kitų šalių slapukus, vadinamųjų trečiųjų šalių slapukus. Tačiau dėl pasirinktų slapukų parinkčių gali būti, kad negalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainėje siūlomomis funkcijomis.

5. Jūsų duomenų gavėjai

Apskritai mes neparduodame ir nenuomojame naudotojo duomenų. Mes tik perduodame duomenis trečiosioms šalims šio privatumo pareiškimo apimtimi, jei tai būtina norint atlikti jūsų prašomą paslaugą. Teikdami paslaugas mes bendradarbiaujame su partneriais. Partneriai jums teikia paslaugas patys prisiimdami atsakomybę / pagal jūsų sutartį su mumis. Galite užsisakyti šias paslaugas ir sutikti įtraukti bendradarbiavimo partnerį arba partnerio įtraukimas yra grindžiamas teisiniu leidimu. Be to, remdamiesi GDPR 28 straipsniu, rinkodaros, pardavimų, IT, logistikos ir ŽI srityse naudojamės duomenų tvarkytojais. Mes kruopščiai pasirenkame duomenų tvarkytojus. Mes ir toliau prisiimame atsakomybę už jūsų duomenų apsaugą, kai juos tvarko duomenų tvarkytojas. Kitais atvejais duomenis siunčiame vyriausybinėms įstaigoms jų prašymu. Tačiau taip elgiamės tik tuo atveju, jei egzistuoja teisinis įpareigojimas, pavyzdžiui, teismo nutartis.

6. Kur tvarkomi mano duomenys?

Visada tvarkome jūsų duomenis Lietuvoje ir Europos šalyse (ES / EEE). Jei jūsų duomenys išimtiniais atvejais bus labai ribotai tvarkomi ne Europos Sąjungos šalyse (taip vadinamose trečiosiose šalyse), tai bus atliekama tik tuo atveju, jei jūs duosite aiškų sutikimą, tai bus teisiškai numatyta arba būtina, kad galėtume jums teikti paslaugą. Kai šiais išskirtiniais atvejais tvarkome duomenis trečiosiose šalyse, tai atliekama taikant konkrečias priemones (t. y. remiantis ES Komisijos sprendimu dėl adekvatumo arba atitinkamomis garantijomis, GDPR 44 straipsniu ir paskesniais straipsniais).

7. Taikymas auditorijai ir reklama

7.1. Interneto svetainių analizė:
   a) Google Analytics naudojimas
Šioje interneto svetainėje naudojama Google Analytics – Google Inc. („Google“) žiniatinklio analizės paslauga. Google Analytics naudoja kompiuteryje saugomus vadinamuosius slapukus arba tekstinius failus, kurie leidžia analizuoti jūsų interneto svetainės naudojimą. Paprastai slapukų surinkta informacija apie tai, kaip naudojatės šia interneto svetaine, yra perduodama į Google serverį JAV ir ten saugoma. Tačiau, tokiu atveju, kai šioje interneto svetainėje įjungiamas IP anonimizavimas, Google pirmiausia sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose šalyse, kurios priklauso Europos ekonominės erdvės susitarimui. Visas IP adresas bus perduodamas tik Google serveriui JAV ir išskirtiniais atvejais bus sutrumpintas jame. Šios interneto svetainės operatoriaus vardu Google naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine ir sukurtų ataskaitas apie svetainės veiklą bei atliktų kitas su svetaine susijusias paslaugas ir interneto naudojimo paslaugas, skirtas svetainės operatoriui. Jūsų naršyklės, kaip Google Analytics dalies, perduotas IP adresas nebus prijungtas prie kitų Google duomenų. Galite neleisti saugoti slapukų nustatydami savo naršyklės programinės įrangos nuostatas; tačiau atkreipkite dėmesį, kad šiuo atveju gali būti, kad negalėsite iki galo naudoti visų šios svetainės funkcijų. Taip pat galite neleisti perduoti Google slapukų sugeneruotų duomenų, susijusių su jūsų interneto svetainės naudojimu (įskaitant jūsų IP adresą), ir tvarkyti šių duomenų parsisiunčiant ir įdiegiant naršyklės papildinį, kurį rasite paspaudę šią nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Šioje interneto svetainėje naudojama Google Analytics ir funkcija „AnonymizeIP()“. IP adresai yra sutrumpinami tolesniam tvarkymui, tokiu būdu neleidžiant jų susieti su konkrečiu asmeniu. Jei tarp apie jus surinktų duomenų randama asmeninė nuoroda, ji bus nedelsiant tiesiogiai pašalinta ir tokiu būdu bus ištrinami asmens duomenys.
Naudojame Google Analytics, kad galėtume analizuoti savo interneto svetainės naudojimą ir jį reguliariai tobulinti. Naudodami pateikiamą statistiką galime tobulinti savo gaminį ir padaryti jį patrauklesnį jums kaip naudotojui. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami JAV, Google laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ (žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Informacija apie trečiosios šalies teikėją: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie naudojimo ir privatumo sąlygas ir nuostatas, apsilankykite www.google.com/analytics/terms/us.html ir support.google.com/analytics/answer/6004245
Teisinis Google Analytics naudojimo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis.

   b) Google Adwords naudojimas ir pakartotinė rinkodara
Naudojamės Google Adwords paslaugomis, kad reklamos priemonių (vadinamųjų Google Adwords) pagalba atkreiptume dėmesį į patrauklius gaminius išorės svetainėse. Šios reklamos priemonės pateikiamos per vadinamuosius reklamos serverius. Reklamos serverio slapukai naudojami proceso metu, kad būtų galima įvertinti našumo parametrus (pvz., reklamų parodymus, paspaudimus ar konversijas). Taip galime nustatyti, kokiu mastu individualios reklamos priemonės yra sėkmingos. Jei prisijungiate prie mūsų interneto svetainės naudodami Google reklamą, Google Adwords išsaugo slapuką jūsų galiniame prietaise. Šis slapukas saugo analizės vertes (unikalų slapuko ID, reklamų parodymų skaičių vienoje vietoje (dažnumą), paskutinį parodymą, atsisakymo informaciją (etiketę, kad naudotojas nebenori gauti reklamos)). Google Adwords nustatyti slapukai paprastai baigia veikti po 30 dienų. Jie nėra skirti jūsų asmenybei nustatyti, tačiau jie leidžia Google Adwords vėl atpažinti jūsų interneto naršyklę. Jei apsilankysite konkrečiuose Adwords kliento interneto svetainės puslapiuose, Google ir klientas nustatys, kad jūs į tą puslapį buvote nukreiptas, kai spustelėjote į kliento internetinę svetainę nukreiptą reklamą. Google mums, kaip Adwords klientui, teikia statistinius vertinimus. Remdamiesi šiuo vertinimu galime įvertinti savo reklamos veiklos efektyvumą. Mes negauname jokių papildomų duomenų ir, remdamiesi informacija, negalime jūsų identifikuoti. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ir f papunkčiai.
Interneto svetainėje taip pat naudojama pakartotinė rinkodara. Remiantis anksčiau aplankytomis interneto svetainėmis, pakartotinėje rinkodaroje naudojama konkreti interesais pagrįsta reklama Google vaizdinės reklamos tinkle. Pakartotinės rinkodaros duomenims rinkti naudojami slapukai. Mes ir trečiųjų šalių teikėjai, įskaitant Google, naudojame pirmosios šalies slapukus (pvz., Google Analytics slapukus) kartu su trečiųjų šalių slapukais (pvz., dvigubo paspaudimo slapukais), siekdami nukreipti, optimizuoti ir įterpti reklamas pagal ankstesnius naudotojo apsilankymus mūsų interneto svetainėje. Naudodamasi saugomais slapukais Google renka ir vertina jūsų naudotojo elgesį, kai apsilankote skirtingose svetainėse. Todėl Konica Minolta reklamą gali rodyti Google arba trečiųjų šalių teikėjai ir kitose interneto svetainėse. Savo pačios sutikimu Google nesieja čia surinktų duomenų su jūsų asmens duomenimis, kuriuos galite saugoti Google. Google ypač atkreipia dėmesį į pseudonimizacijos naudojimą. Jei nenorite matyti pagal jūsų interesus pritaikytos reklamos, naršyklėje galite išjungti slapukus arba galite apie tai ateityje informuoti Google naudodamiesi šia nuoroda https://adssettings.google.com
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie privatumą Google, apsilankykite: policies.google.com/privacy ir services.google.com/sitestats/en.html.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a ir f papunkčiai.


   c) Adobe Analytics (Omniture)
Šioje svetainėje naudojame Adobe Analytics (Omniture) žiniatinklio analizės paslaugą, kad galėtume analizuoti savo interneto svetainės naudojimą ir jį reguliariai tobulinti. Naudodami pateikiamą statistiką galime tobulinti savo gaminį ir padaryti jį patrauklesnį jums kaip naudotojui. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami JAV, Adobe laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ (žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Dėl šios analizės jūsų kompiuteryje saugomi slapukai. Tokiu būdu surinkta informacija saugoma serveriuose, taip pat ir JAV. Jei neleisite saugoti slapukų, atkreipkite dėmesį, kad negalėsite visapusiškai naudotis šia interneto svetaine. Galite neleisti saugoti slapukų naudodamiesi naršyklės nuostatomis arba mygtuku „Opt-out“ www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
Šioje svetainėje naudojama Adobe Analytics (Omniture) su nuostata „Prieš geografinę paiešką“: pakeiskite lankytojo paskutinį IP adreso aštuonetą „0“ ir „Klaidingas IP adresas – pašalintas“: taip pašalinsite paskutinį savo IP adreso aštuonetą ir pakeisite jį bendru IP adresu, kurio negalima stebėti. Taip išvengiama bet kokio susiejimo su asmeniu.
Informacija apie trečiosios šalies teikėją: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; norėdami sužinoti daugiau informacijos apie trečiosios šalies teikėjo privatumo politiką, apsilankykite: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
Teisinis Adobe Analytics (Omniture) naudojimo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis.

   d) Facebook Pixel
Mes naudojame socialinio tinklo Facebook Inc. (Facebook) paslaugas ir Facebook puslapyje naudojame Facebook Pixel. Tai yra rinkodaros paslauga, kurią teikia Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Ji apima slapukų saugojimą jūsų kompiuteryje. Taip galime tam tikriems mūsų interneto svetainės lankytojams, kurie taip pat naudoja Facebook, parodyti asmeninę ir interesais grįstą reklamą Facebook. Su Facebook Pixel taip pat galima stebėti naudotojų elgesį po to, kai jie spusteli ant Facebook reklamos. Naudodamiesi Facebook Pixel galime stebėti, kaip naudojamos mūsų rinkodaros priemonės Facebook, ir, jei reikia, jas optimizuoti.

Facebook Ireland Limited taip pat gali apibendrinti per Pixel surinktą informaciją, o apibendrintą informaciją Facebook Ireland Limited gali naudoti savo reklamos tikslais arba trečiųjų šalių reklamos tikslais. Tokiu būdu Facebook Ireland Limited gali nustatyti konkrečius interesus, pvz., pagal jūsų naršymo elgesį šioje interneto svetainėje, ir naudoti šią informaciją trečiųjų šalių gaminiams ir paslaugoms reklamuoti. Be to, Facebook Ireland Limited gali susieti informaciją, surinktą per Pixel, su kita informacija, kurią Facebook Ireland Limited surinko apie jus per kitas interneto svetaines ir (arba) naudojantis Facebook socialiniu tinklu, kad Facebook Ireland Limitet būtų galima išsaugoti jūsų profilį. Šis profilis gali būti naudojamas reklamos tikslais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite Facebook Ireland Limited svetainėje šiuo adresu: https://www.facebook.com/policy.php

Galite neleisti Facebook analizuoti savo naudotojo elgesio ir rodyti jūsų interesais grįstų rekomendacijų („atsisakyti“). Norėdami tai padaryti, spauskite nuorodą:
 
 

Facebook Pixel naudojimo teisinis pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas; teisėtas interesas yra būtinosiomis sąlygomis grįstas svetainės dizainas ir statistinė analizė.
 

   e) LinkedIn konvertavimo stebėjimas

Šioje svetainėje naudojama LinkedIn platformos analizės ir konvertavimo stebėjimo technologija (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Norint tai padaryti, jūsų naršyklėje išsaugomas slapukas, leidžiantis LinkedIn atpažinti jus, jei lankotės svetainėje. LinkedIn naudoja šiuos duomenis, kad mums sukurtų anoniminius pranešimus apie reklamos veiklą, taip pat informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine. Ši LinkedIn technologija leidžia jums rodyti aktualesnes reklamas pagal jūsų interesus. Be to, LinkedIn siunčia mums bendrus, anoniminius pranešimus apie reklamos veiklą, taip pat informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su mūsų svetaine.

Galite neleisti LinkedIn analizuoti savo naudotojo elgesio ir rodyti jūsų interesais grįstų rekomendacijų („atsisakyti“). Norėdami tai padaryti, spauskite nuorodą: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn konvertavimo sekimo teisinis pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas; teisėtas interesas yra būtinosiomis sąlygomis grįstas svetainės dizainas ir statistinė analizė.

 

7.2. Naujienlaiškis

Konica Minolta klientams ir suinteresuotiems naudotojams siūlo naujienlaiškį. Kad užsisakytumėte naujienlaiškį, jums tik reikia įvesti savo el. pašto adresą. Pažymėtų laukų užpildymas yra savanoriškas, o duomenys naudojami į jus kreiptis asmeniškai. Registracija naujienlaiškiui gauti atliekama naudojant vadinamąjį dvigubą prisijungimą. Kai užsiregistruosite, nurodytu el. pašto adresu atsiųsime jums el. laišką prašydami patvirtinti, kad norite gauti informaciją. Jei nepatvirtinsite savo registracijos paspausdami el. laiške esančią nuorodą, jums išsiųsta nuoroda bus išjungta ir jūsų duomenys bus ištrinti. Jei sutiksite gauti informaciją, jums bus suteikta prieiga prie šios informacijos:

 • naujienų ir informacijos apie Konica Minolta produktų portfelį;
 • išskirtinių kvietimų į renginius, muges ir seminarus internetu;
 • siunčiamų atsiliepimų ir sėkmės istorijų;
 • rinkos tendencijos studijų, rinkos tyrimų ir baltųjų knygų;
 • galimybių dalyvauti klientų pasitenkinimo tyrimuose.


Registracijos proceso metu mes saugome jūsų naudojamus IP adresus ir datas, kuriomis registravotės ir patvirtinote registraciją. Jei suteiksite mums sutikimą, mes įvertinsime jūsų naudotojo elgesį savo tinklalapiuose bei jums siunčiamuose naujienlaiškiuose ir susiesime tai su jūsų el. pašto adresu / naudotojo profiliu savo duomenų bazėje. Taip pat saugome informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę, naudojamos operacinės sistemos nuostatas ir informaciją apie jūsų interneto ryšį, kurį naudojote prieigai prie mūsų svetainės. Per siunčiamus naujienlaiškius gauname patvirtinimą apie gavimą ir skaitymą bei informaciją apie nuorodas, kurias spustelite mūsų naujienlaiškyje. Taip pat išsaugome informaciją apie vietas, kurias aplankėte mūsų svetainėje ir mūsų programose. Kurdami asmeninį naudotojo profilį siekiame pritaikyti pranešimus jūsų interesams ir optimizuoti jums savo produktus svetainėje.
 

Mūsų naujienlaiškyje pateikiama informacija ir naujienos apie Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ir kitas asocijuotąsias grupės įmones (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

Bet kuriuo metu galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio. Taip pat galite siųsti el. laišką adresu unsubscription(at)konicaminolta.eu arba pasinaudoti kontaktiniais duomenimis svetainės pranešime.
 

Tvarkome jūsų duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktį.

 

Marketo naudojimas

Naudojame Marketo tiek registravimo naujienlaiškiui metu, tiek siųsdami jums informaciją. Marketo padeda rinkti duomenis apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų interneto svetaine ir komunikacijos veiklomis, kad atitinkamai optimizuotume savo paslaugas / gaminius ir vykdytume rinkodaros el. paštu bei pardavimo veiklą. Tvarkymas yra iš dalies automatizuotas, siekiant įvertinti konkrečius asmeninius aspektus (profiliavimą). Marketo užfiksuoja jūsų IP adresą ir naudoja slapukus (jūsų kompiuteryje saugomus tekstinius failus – žr. aukščiau) svetainės naudojimui stebėti ir analizuoti, kad būtų galima informaciją pritaikyti naudotojo interesams. Slapukų surinkta informacija perduodama į Marketo serverį (kuris yra ES / EEE) ir ten saugoma. Mūsų vardu Marketo naudoja šią informaciją, kad įvertintų registruotų asmenų naudojimąsi svetaine ir rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą. Naudodamiesi savo naršyklės programinės įrangos nuostatomis galite neleisti saugoti slapukų. Tačiau dėl pasirinktų slapukų parinkčių gali būti, kad negalėsite naudotis visomis mūsų svetainėje siūlomomis internetinėmis funkcijomis. Išimtiniais, nenumatytais atvejais, kai asmens duomenys perduodami JAV, Marketo laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ (žr. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Mes taip pat sudarėme sutartį su Marekto dėl GDPR.
 

Informacija apie trečiosios šalies teikėją: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; Marketo duomenų privatumo pareiškimą rasite paspaudę ant šio URL adreso: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Teisinis Marketo naudojimo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis.

 

8. Privatumo politika kandidatams į darbą

 

8.1. Duomenų tvarkymo apimtis ir tikslai

   a) Vidaus duomenų tvarkymas, kai peržiūrime jūsų paraišką

Taikydami paraiškų teikimo procesą tvarkome nurodytus duomenis, kad galėtume peržiūrėti jūsų paraišką ir tinkamumą laisvai darbo vietai. Jūsų duomenis saugome tik savo duomenų centre Vokietijoje. Mes galime dirbti su specializuotų paslaugų teikėjais paraiškoms peržiūrėti. ŽI persiunčia tinkamas paraiškas atitinkamam skyriui ar šalies dukterinei įmonei išsamiai peržiūrėti. Turite pateikti savo gyvenimo aprašymą, rekomendacijų davėjus ar atitinkamas rekomendacijas, kad galėtume iki galo įvertinti jūsų paraišką. Įvesdami informaciją, atkreipkite dėmesį į šiuos privalomus laukelius: pavardė, vardas, el. pašto adresas, pašto adresas, pageidaujamas atlyginimas, įspėjimo periodas dabartinėse pareigose. Be to, turite pridėti bent vieną priedą. Kita informacija, įskaitant nuotrauką, yra neprivaloma.
 

Be to, mūsų darbo portale siūlomos šios galimybės:

 • paraiškos: čia rasti savo Konica Minolta pateiktų paraiškų apžvalgą. Išsamią informaciją galite peržiūrėti spustelėję atskiras programas. Jei el. paštu paprašėme pateikti trūkstamus dokumentus, galite juos įkelti čia. Taip pat turite galimybę atšaukti savo paraišką.
 • Datos: kai tik el. paštu pateiksime datą, galėsite ją matyti srityje „Datos“ ir patvirtinti arba atmesti. Jei negalite dalyvauti jums siūlomu metu, mes jums atsiųsime naują datą.
 • Profilis: galite bet kada atnaujinti savo asmens duomenis skirtuke „Profilis“. Pakeitimai mums persiunčiami automatiškai.


Praėjus penkiems mėnesiams nuo paraiškos pateikimo proceso pabaigos mes ištriname jūsų paraiškos duomenis remdamiesi Vokietijos darbo teismų organizavimo įstatymo (ArbGG) 61b straipsnio 1 dalimi ir Vokietijos bendrojo lygių galimybių įstatymo (AGG) 15 straipsniu. Paraiškų teikimo procesas baigiamas, kai atitinkamai paraiškai nustatoma galutinė būsena (Atmetimas | Priėmimas | Talentų bazė). Duomenys tvarkomi pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį, naujojo Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (BDSG-neu) 26 straipsnį.
 

Jei esate jaunesnis nei 18 metų, norint sudaryti su jumis sutartį, reikalingas jūsų teisėtų globėjų sutikimas.

 

   b) Grupės darbo portalas

Saugome jūsų paraiškos duomenis savo darbo portale. Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH ir Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH turi prieigą prie šio portalo.
 

Taip galime palyginti jūsų kvalifikacijos profilį su kitomis laisvomis darbo vietomis ir atkreipti jūsų dėmesį į kitus tinkamus skelbimus. Prieiga gali būti ypač naudinga, jei kreipėtės pagal skelbimą, kurio tokia pati arba panaši darbo vieta yra laisva vienoje iš anksčiau minėtų įmonių arba jei gyvenate pasienio regione. Jei kreipėtės dėl tarptautinių pareigų, atrankos procese gali dalyvauti atitinkamos šalys. Tačiau, jei nenorite, bet kuriuo metu galite atsisakyti minėtos prieigos. Jei norite pasinaudoti savo teise atsisakyti, kreipkitės į kontaktinę vietą, nurodytą skelbiant laisvą darbo vietą. Atsisakymas, neatsižvelgiant į tai, kada jį pateikėte, neturi įtakos dabartinės paraiškos atrankos procesui. Duomenys tvarkomi remiantis GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunkčio teisiniu pagrindu arba, jei kreipėtės išskirtinai dėl tarptautinių pareigų, GDPR b papunkčiu, naujojo Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo (BDSG-neu) 26 straipsniu. Jūsų teisės saugomos pagal vidaus sutartines nuostatas, kuriomis užtikrinamas aukštas duomenų privatumo standartas.

 

   c) Jūsų paraiškos saugojimas talentų bazėje

Jei negalime svarstyti jūsų paraiškos dėl konkrečių pareigų, kai kuriais atvejais norėtume išsaugoti jūsų paraišką talentų bazėje. Atsiųsime jums atskirą kvietimą prisijungti prie talentų bazės, kurį galite priimti arba atmesti per mūsų sistemą. Tokiu būdu galėsime su jumis susisiekti, jei atsiras jums tinkama laisva darbo vieta. Išsaugosime jūsų paraišką tik tuo atveju, jei suteiksite mums aiškų sutikimą tai padaryti.
 

Jei sutiksite, saugosime jūsų paraiškos duomenis ne ilgiau kaip dvylika mėnesių, po to jie bus automatiškai ištrinti. Atkreipkite dėmesį, kad, jei prieštarausite duomenų tvarkymui, nebegalėsime apsvarstyti jūsų paraiškos, kai užpildysite ją dėl būsimų, galimai jums tinkamų pareigų. Šiuo atveju teisinis pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis.

 

8.2. Praktikantų, studentų ir mokinių, ieškančių darbo vietų, paraiškos

Mielai priimsime jūsų, kaip darbo ieškančio praktikanto, studento ar mokinio, paraišką. Šias paraiškas taip pat vertiname pagal anksčiau minėtus principus.
 

9. Dalyvavimas internetinėje socialinėje žiniasklaidoje

Kaip svetainės operatorius, mes socialiniuose tinkluose naudojamės internetinių platformų paslaugomis, kad informuotume šių platformų aktyvius naudotojus apie Konica Minolta teikiamus informacinius pasiūlymus ir paslaugas, siekdami bendrauti per platformas, jei naudotojams tai įdomu. Taigi mes naudojamės socialinės žiniasklaidos kanalais siekdami būti internete ir pasiūlyti suinteresuotoms šalims, kurioms patinka toks informacijos tipas, alternatyvų bendravimo kanalą.

Šiuo metu turime savo internetinius profilius šiuose tinkluose:
Kai savo tinkle iškviečiate atitinkamą Konica Minolta socialinės žiniasklaidos profilį, taikomos atitinkamo operatoriaus verslo ir duomenų tvarkymo politikos sąlygos ir nuostatos.

Mes neturime jokios įtakos duomenų rinkimui ir tolesniam jų naudojimui socialiniuose tinkluose. Mes tik žinome, kad jūsų duomenys bus naudojami rinkos tyrimų ir reklamos tikslais ir kad naudojimo profiliai bus sukurti pagal jūsų naudotojo elgesį ir su tuo susijusius interesus. Be to, galima įjungti tolesnę reklamą, pagrįstą numanomais interesais. Tai paprastai padaroma kompiuteryje išsaugant slapukus. 

Todėl norėtume aiškiai informuoti, kad naudotojų duomenis (pvz., asmeninę informaciją, IP adresą) išsaugos tinklų operatoriai remdamiesi savo duomenų naudojimo politikomis ir juos naudos verslo tikslais. Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad, vykdant šias veiklas, jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų. JAV teikėjai, sertifikuoti pagal „privatumo skydą“, įsipareigoja laikytis ES duomenų apsaugos standartų.

Konica Minolta socialinės žiniasklaidos platformų naudotojų duomenis tvarkome tik tiek, kiek šie naudotojai su mumis susisiekia ir bendrauja per komentarus ar tiesiogines žinutes. Galite mums ir socialinio tinklo teikėjui pareikšti savo duomenų subjektų teises (taip pat žr. savo teisių II punktą).

Naudotojų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu, t. y. efektyviu informavimu ir bendravimu su naudotojais, pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jei tiesiogiai susiję teikėjai prašo suteikti leidimą tvarkyti duomenis (t. y. duoti sutikimą, pvz., pažymint langelį arba patvirtinant paspaudus mygtuką), teisinis pagrindas yra tvarkymas pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.
 

YouTube

Mūsų interneto svetainėse naudojami YouTube vaizdo įrašai. Jie saugomi www.Youtube.com, tačiau juos galima tiesiogiai leisti mūsų interneto svetainėje. Savo interneto svetainėje naudodami vaizdo įrašus aktyvavome išplėstinį duomenų apsaugos režimą. Tai reiškia, kad, jei nežiūrėsite jokių vaizdo įrašų, jokie jūsų duomenys nebus perduodami YouTube. Tačiau jei žiūrėsite vaizdo įrašus, duomenys bus siunčiami YouTube. Iš pradžių YouTube gauna informaciją, kad prisijungėte prie atitinkamo puslapio mūsų interneto svetainėje. Be to, YouTube gali būti perduoti kiti duomenys, apie kuriuos mes nežinome. Šiuo atveju mes neturime įtakos duomenų perdavimui. Jei prisijungsite prie YouTube, perduoti duomenys bus tiesiogiai susiejami su jūsų paskyra. Jei nenorite, kad taip atsitiktų, prieš žiūrėdami vaizdo įrašus mūsų svetainėse turite atsijungti nuo YouTube. YouTube saugo jūsų duomenis kaip naudotojo profilį ir naudoja juos reklamos ir rinkos tyrimų tikslais ir (arba) siekdami pritaikyti savo svetainę prie naudotojų poreikių. Tokio pobūdžio vertinimas visų pirma gali būti naudojamas tikslinei reklamai (net jei naudotojai nėra prisijungę). YouTube suteikia jums teisę prieštarauti naudotojų profilių kūrimui, tačiau prieštaravimą turite pateikti tiesiogiai YouTube.
 

YouTube privatumo pareiškime pateikiama daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei apimtį, taip pat pateikiama papildoma informacija apie jūsų teises ir nuostatų parinktis, siekiant apsaugoti savo privatumą: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google taip pat tvarko jūsų asmens duomenis JAV ir taiko ES ir JAV „privatumo skydą“ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Teisinis YouTube vaizdo įrašų įtraukimo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis.

 

10. Atsisakymo parinktys socialiniuose tinkluose

Jei esate socialinio tinklo narys ir nenorite, kad platformoje būtų renkami su jumis susiję duomenys per mūsų svetainę socialiniame tinkle ir susiejami su jūsų išsaugotais duomenimis atitinkamame tinkle, turite atsijungti nuo atitinkamo tinklo prieš apsilankydami mūsų svetainėje, ištrinti visus prietaise išsaugotus slapukus, tuomet išjungti ir iš naujo įjungti naršyklę. Kai vėl prisijungsite, tinklas jus atpažins kaip konkretų naudotoją.

Išsamesnį atitinkamų tvarkymo veiklų ir atsisakymo parinkčių aprašymą rasite toliau pateikiamose teikėjo nuorodose.

Jei norite paprašyti informacijos arba pareikšti bet kokias naudotojo teises, norėtume atkreipti dėmesį, kad efektyviausias būdas tai padaryti yra kreiptis į pačius paslaugų teikėjus. Tik teikėjai turi prieigą prie naudotojų duomenų ir gali tiesiogiai imtis atitinkamų priemonių bei teikti informaciją. Jei vis dar reikia pagalbos, nedvejodami kreipkitės į mus.Be to, Europos rinkodaros operatoriai pateikia naują būdą atsisakyti paspaudus šią nuorodą: http://www.youronlinechoices.com/. Tai yra iniciatyva, skirta paaiškinti reklamos internete temą. Srityje „Jūsų pasirinkimai internete“ http://www.youronlinechoices.com/ rasite paslaugų teikėjų, kurių internetinę reklamą galite išjungti arba įjungti, apžvalgą. Tokie paslaugų teikėjai yra ir Facebook bei Google.
 

11. Konica Minolta nustatė šią politiką kaip pasaulinį etaloną savo elgesiui:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html