Garantinis prekių aptarnavimas

 

KONICA MINOLTA garantuoja, kad jos biuro ir profesionalios įrangos gaminiai yra kokybiški ir juridiniams asmenims suteikiama
12 mėnesių trukmės garantija.

Naudotiems įrenginiams garantija suteikiama nuo 3 iki 6 mėnesių.

Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekės įsigijimo datos.
 
Jei garantiniu laikotarpiu išryškėja kokie nors gamintojo defektai, ar gaminys dėl šios priežasties blogai dirba, jis remontuojamas nemokamai, o visos brokuotos ar sugedusios dalys keičiamos naujomis nemokamai.
 
Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms ir susidėvinčioms dalims, turinčioms savo resursą (pvz. tonerio kasetė, vaizdo būgnas/mazgas, nešiklis, vaizdą perkeliantis velenėlis/juosta, tepimo velenėlis/juosta, atliekų talpa ir pan.).
 
Garantija negalioja ir nemokamas remontas neatliekamas šiais atvejais:
 • jei yra mechaninių gaminio pažeidimų;
 • jei gedimas atsirado dėl kliento ar operatoriaus kaltės;
 • jei įranga įdiegta ne autorizuoto serviso atstovo, nebent gamintojas numato kitaip ir įrenginys yra pritaikytas vartotojui įsidiegti pačiam;
 • jei garantijos metu prekė buvo remontuojama ne KONICA MINOLTA autorizuotame serviso centre ar pas neautorizuotą serviso partnerį;
 • jei pakeista gaminio vidinė ar išorinė konstrukcija;
 • jei gedimas atsirado dėl neteisingo prekės naudojimo;
 • jei naudojamos neoriginalios eksploatacinės medžiagos*;
 • jei gedimas atsirado dėl prekės eksploatacijos netinkamose sąlygose (pvz. netinkama temperatūra, drėgmė, dulkėtumas);
 • jei prekė sugedo dėl stichinių nelaimių ar trečių šalių veiklos.

Šie darbai nelaikomi garantiniu aptarnavimu (paslaugos yra mokamos):
 • prekių transportavimas ar inžinieriaus atvykimas, kai įrangos svoris yra iki 15 kg;
 • įrangos profilaktinis valymas;
 • eksploatacinių medžiagų ir besidėvinčių detalių keitimas;
 • įrangos darbo režimų, nustatymų keitimas, vartotojo funkcijų programavimas, tvarkyklių diegimas ir pan.;
 • programinės įrangos diegimas ir derinimas.
 

 

* Ne KONICA MINOLTA originalių eksploatacinių medžiagų panaudojimas savaime garantijos galiojimo nepanaikina. Tačiau KONICA MINOLTA ar jos įgaliotų partnerių techniniuose centruose nustačius, kad gaminys neveikia, veikia nekokybiškai, ar sugedo dėl neoriginalių medžiagų panaudojimo, garantija negalioja ir nemokamas remontas neatliekamas.