Naudojimosi taisyklės

Grįžti į pagrindinį puslapį

Interneto svetainės naudojimo taisyklės 

Naujausia redakcija: liepos 13, 2023 

 

Interneto svetainės naudojimo taisyklių akceptavimas 

 

Šias interneto svetainės www.konicaminolta.lt/shop (toliau – „interneto svetainė“ arba „svetainė“) naudojimo taisykles (toliau – „taisyklės“) parengėme mes, UAB „Konica Minolta Baltia“ (toliau – „mes“, „įmonė“ arba „Konica Minolta“). Šios taisyklės ir visi dokumentai, į kuriuos jose nurodoma, reglamentuoja jūsų prieigą prie svetainės, įskaitant bet kokį turinį, funkcijas ir paslaugas, siūlomas joje arba per ją, nesvarbu, svetaine naudojasi jos lankytojas, ar registruotas vartotojas. 

 

Prieš pradėdami naudotis svetaine atidžiai perskaitykite šias taisykles. Naudodamiesi svetaines sutinkate jų laikytis. Jei nenorite sutikti su šiomis taisyklėmis, neturite pasiekti ir naudotis svetaine. 

 

Naudodamiesi svetaine, jūs garantuojate, kad esate tinkamo amžiaus ir, naudodamiesi svetaine, sudarote privalomą sutartį su įmone bei, naudodamiesi svetaine, laikysitės visų žemiau nurodomų taisyklių ir reikalavimų. 

Interneto svetainės naudojimo taisyklių pakeitimai 

 

Mes galime peržiūrėti ir atnaujinti šias taisykles savo nuožiūra bet kuriuo metu. Visi pakeitimai įsigalioja iš karto, kai juos skelbiame, ir taikomi bet kokiai prieigai prie svetainės ir jos naudojimui. 

 

Jei nuolat naudojatės svetaine po taisyklių paskelbimo, vadinasi, susipažinote su pakeitimais ir su jais sutinkate. Tikimasi, kad šį puslapį tikrinsite dažnai, kad žinotumėte apie visus pakeitimus, nes jie jums yra privalomi. 

Prieiga prie interneto svetainės ir paskyros saugumas 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra be įspėjimo atšaukti arba iš dalies pakeisti šią svetainę ir visas joje teikiamas paslaugas ar medžiagą. Nebūsime atsakingi, jei dėl kokios nors priežasties bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu nebus galima naudotis visa svetaine ar jos dalimi. Kartais galime apriboti prieigą prie kai kurių svetainės dalių arba visos svetainės vartotojams, įskaitant registruotus vartotojus. 

Jūs esate atsakingi už: 

 • imtis visų reikiamų priemonių, kad turėtumėte prieigą prie interneto svetainės. 

 • užtikrinti, kad visi asmenys, kurie prieina prie svetainės per jūsų interneto ryšį, žinotų šias taisykles ir jų laikytųsi. 

Jei norite pasiekti svetainę ar kai kuriuos jos siūlomus išteklius, jūsų gali paprašyti pateikti tam tikrą registracijos informaciją ar kitą informaciją. Norint naudoti svetainę, būtina, kad visa svetainėje pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir išsami. Sutinkate, kad visa informacija, kurią pateikiate registruodamiesi šioje svetainėje ar kitaip, įskaitant, bet neapsiribojant, bet naudojant bet kokias interaktyvias svetainės funkcijas, yra reglamentuojama mūsų privatumo politikos ir esate su ja susipažinę. 

Jei saugumo  procedūrų metu pasirenkate arba gaunate vartotojo vardą, slaptažodį ar kitą informaciją, turite laikyti tokią informaciją konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Taip pat suprantate, kad jūsų paskyra yra asmeninė, todėl negalite niekam kitam prieigos prie jos naudojantis jūsų prisijungimo duomenimis ar kita saugumo informacija. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokią neteisėtą prieigą prie jūsų prisijungimo duomenų ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Taip pat turite užtikrinti, kad kiekvieno seanso pabaigoje atsijungsite nuo savo paskyros. Turėtumėte būti ypač atsargūs jungdamiesi prie savo paskyros iš viešojo arba bendrinamo kompiuterio, kadangi padidėja tikimybė tretiesiems asmenins gauti prieigą prie jūsų prisijungimo duomenų arba kitos asmeninės informacijos. 

Mes turime teisę bet išjungti vartotojo vardą, slaptažodį ar kitą identifikatorių, nesvarbu, ar jį pasirinkote jūs, ar suteikėme mes, jeigu jūs pažeidžiate bet kurią šių taisyklių nuostatą. 

Intelektinės nuosavybės teisės 

Svetainė ir visas jos turinys, funkcijos ir funkcionalumas (įskaitant, bet neapsiribojant visa informacija, programine įranga, tekstu, ekranvaizdžiais, atvaizdais, vaizdo ir garso įrašais ir jų projektavimu, pasirinkimu ir išdėstymu) priklauso „Konica Minolta, Inc.“, jos patronuojamosioms įmonėms, licencijų davėjams ir/ar kitiems tokios medžiagos tiekėjams ir yra saugomi Japonijos ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių ir kitų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių įstatymų. 

Šios taisyklės leidžia naudoti svetainę tik savo reikmėms. Negalite atgaminti, platinti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių, viešai rodyti, viešai atlikti, pakartotinai publikuoti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti jokios mūsų svetainėje esančios medžiagos, išskyrus šiuos atvejus: 

 • Jūsų kompiuteris gali laikinai saugoti tokios medžiagos kopijas operatyvinėje atmintyje, susijusioje su prieiga prie tos medžiagos ir jos peržiūra. 

 • Galite saugoti failus, kuriuos žiniatinklio naršyklė automatiškai talpina į talpyklą, kad padidintumėte jų rodymą. 

 • Jūs galite spausdinti arba atsisiųsti vieną tinkamo svetainės puslapių skaičiaus kopiją savo asmeniniam naudojimui, o ne tolesniam atkūrimui, publikavimui ar platinimui. 

 • Jei teikiame atsisiųsti stalinių, mobiliųjų ar kitų programų, galite atsisiųsti vieną kopiją į savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, jei sutinkate laikytis mūsų galutinio vartotojo licencinės sutarties dėl tokių programų. 

 • Jei teikiame socialinės medijos funkcijas su tam tikru turiniu, galite imtis tokių veiksmų, kuriuos įgalina tokios funkcijos. 

Jūs negalite: 

 • Modifikuoti bet kokių svetainėje padarytų kopijų. 

 • Naudoti bet kokias iliustracijas, nuotraukas, video ar audio medžiagą, bet kokią grafinę informaciją atskirai nuo svetainėje pateikiamo teksto. 

 • Panaikinti ar pakeisti autorių teisių, prekių ženklų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ženklų ir nuorodų, pateikiamų interneto svetainėje. 

Jei spausdinsite, kopijuosite, modifikuosite, atsisiųsite ar kitaip naudosite arba suteiksite bet kuriam kitam asmeniui prieigą prie bet kurios svetainės dalies pažeisdami taisykles, neteksite teisės naudotis svetaine ir mes galėsime pareikalauti grąžinti arba sunaikinti visas jūsų padarytas medžiagos kopijas. Jums neperduodamos jokios teisės, įskaitant, bet neapsiribojant nuosavybės teise į svetainę ar bet kokį svetainės turinį, o visas aiškiai neapibrėžtas teises pasilieka įmonė.  

Prekių ženklai 

Įmonės pavadinimas, žodžiai „Konica Minolta“, šūkis „The Essentials of Imaging“, šūkis „suteikti formą idėjoms“, įmonės logotipas ir visi susiję pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainai ir šūkiai yra įmonės, su ja susijusių įmonių arba licencijų davėjų prekių ženklai. Tokių ženklų negalima naudoti be išankstinio raštiško įmonės leidimo. Visi kiti šioje svetainėje esantys pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainai ir šūkiai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai. 

Draudžiamas naudojimas 

Svetainę galite naudoti tik teisėtais tikslais ir vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis. 

Jūs negalite: 

 • Bet kokiu būdu pažeisti taikytiną nacionalinę ar tarptautinę teisę.  

 • Siekti nepilnamečių išnaudojimo, žalojimo ar bandymo kokiu nors būdu juos išnaudoti ar žaloti tikslais, atskleidžiant jiems netinkamą turinį, prašant asmens tapatybės nustatymo informacijos ar kitais būdais. 

 • Siųsti, sąmoningai gauti, įkelti, atsisiųsti, naudoti ar pakartotinai naudoti medžiagą, kuri neatitinka šiose taisyklėse nustatytų turinio standartų. 

 • Perduoti arba įsigyti bet kokios reklaminės ar pardavimo skatinimo medžiagos, įskaitant bet kokį „nepageidaujamą paštą“, „grandininį laišką“, „pašto šiukšles“ ar bet kokį kitą panašų prašymą, siuntimą. 

 • Apsimesti ar bandyti apsimesti įmone, įmonės darbuotoju, kitu vartotoju ar bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu (įskaitant, be apribojimų, el. pašto adresus arba ekrano pavadinimus, susijusius su bet kuria iš minėtų paslaugų). 

 • Bet kokiam kitam elgesiui, kuris riboja ar trukdo kam nors naudotis svetaine, arba kuris gali pakenkti svetainei ar jos naudotojams arba užtraukti jiems atsakomybę. 

 • Naudotis svetaine bet kokiu būdu, kuris gali ją išjungti, perkrauti, sugadinti, pabloginti arba trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis svetaine, įskaitant galimybę naudotis svetaine realiu laiku. 

 • Naudoti bet kurį robotą, voratinklį ar kitą automatinį įrenginį, procesą ar priemones, kad pasiektumėte svetainę bet kokiu tikslu, įskaitant bet kurios svetainės medžiagos stebėjimą ar kopijavimą. 

 • Naudoti bet kokį neautomatinį procesą, jei norite stebėti ar kopijuoti bet kurią svetainėje esančią medžiagą arba bet kokiu kitu tikslu, kuris nėra aiškiai nurodytas šiose taisyklėse, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. 

 • Naudokite bet kokį įrenginį, programinę įrangą ar programą, kuri trukdo tinkamai veikti svetainei. 

 • Diegti bet kokius kenkėjiškus ar technologiškai kenksmingus virusus, Trojos arklius, vormsus, logines bombas ar kitą medžiagą. 

 • Bandyti gauti neteisėtą prieigą prie bet kurių svetainės dalių, serverio, kuriame saugoma svetainė, arba bet kurio prie svetainės prijungto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, juos trukdyti, sugadinti ar suardyti.  

 • Atakuoti svetainę per draudimo teikti paslaugas ataką arba paskirstytą draudimo teikti paslaugas ataką. 

 • Kitais būdais bandyti sutrikdyti normalų svetainės veikimą. 

Naudotojo pateikiamas turinys 

Svetainėje gali būti skelbimų lentos, pokalbių kambariai, asmeniniai tinklalapiai ar profiliai, forumai, skelbimų lentos ir kitos interaktyvios funkcijos (bendrai – interaktyvios paslaugos), leidžiančios vartotojams skelbti, pateikti, skelbti, rodyti ar perduoti kitiems naudotojams ar kitiems asmenims turinį ar medžiagą svetainėje ar per ją. 

 

Visi naudotojų pateikiamas turinys turi atitikti šiose taisyklėse nustatytus turinio standartus. 

Bet koks naudotojo pateikiamas turinys, kurį skelbiate svetainėje, bus laikomas nekonfidencialiu ir nesaugomu. Pateikdami bet kokį turinį svetainėje, suteikiate mums ir mūsų filialams bei paslaugų tiekėjams, taip pat kiekvienam iš jų ir mūsų atitinkamų licencijų gavėjų, teisių perėmėjų teisę bet kokiu tikslu naudoti, atkurti, modifikuoti, atlikti, rodyti, platinti ir kitaip atskleisti jūsų turinį trečiosioms šalims.  

Jūs užtikrinate, kad:  

 • Turite arba kontroliuojate visas reikiamas teises ir turite teisę suteikti licenciją ar teises mums ir mūsų filialams bei paslaugų teikėjams ir kiekvienam iš jų bei mūsų atitinkamų licencijų gavėjų ar teisių perėmėjų. 

 • Visas jūsų pateiktas turinys atitiks šių taisyklių sąlygas. 

Jūs suprantate ir pripažįstate, kad esate atsakingi už jūsų pateikiamą turinį, todėl jūs, o ne įmonė, esate visiškai už jį atsakingi ir turite užtikrinti, kad jis būtų teisėtas, patikimas, tikslus ir tinkamas. 

Mes nesame atsakingi ir nesame atsakingi jokiai trečiajai šaliai už jūsų ar bet kurio kito svetainės naudotojo paskelbtų vartotojų atsiliepimų turinį ar tikslumą.  

Stebėsena, reikalavimai ir veiklos nutraukimas 

Mes turime teisę: 

 • Pašalinti arba atsisakyti registruoti bet kokį naudotojo turinį dėl kokios nors priežasties arba be jokios priežasties savo nuožiūra. 

 • Imtis bet kokių veiksmų, susijusių su bet kokiu naudotojo turiniu, kuriuos laikome būtinais ar tinkamais savo nuožiūra, įskaitant atvejus, kai manome, kad toks naudotojo turinys pažeidžia taisykles, įskaitant turinio standartus, pažeidžia bet kurio asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises, kelia grėsmę asmeniniam svetainės ar visuomenės naudotojų saugumui arba gali sukelti įmonės atsakomybę. 

 • Atskleisti jūsų tapatybę ar kitą informaciją apie jus bet kuriai trečiajai šaliai, teigiančiai, kad jūsų paskelbtas turinys pažeidžia jų teises, įskaitant jų intelektinės nuosavybės teises arba jų teisę į privatumą. 

 • Imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, be apribojimų, kreipimąsi į teisėsaugos institucijas dėl bet kokio neteisėto ar neteisėto interneto svetainės naudojimo.  

 • Nutraukti arba laikinai sustabdyti prieigą prie visos svetainės arba jos dalies dėl bet kokios priežasties, įskaitant, be apribojimų, bet kokį šių taisyklių pažeidimą. 

Neapribodami to, kas išdėstyta pirmiau, turime teisę visapusiškai bendradarbiauti su visomis teisėsaugos institucijomis ar teismo įstaigomis, prašydami arba nurodydami atskleisti bet kurio asmens, skelbiančio koki nors turnį svetainėje arba per ją, tapatybę ar kitą informaciją. JŪS ATLEIDŽIATE ĮMONĘ IR SU JA SUSIJUSIAS ĮMONES, LICENCIJŲ TURĖTOJUS IR PASLAUGŲ TIEKĖJUS NUO BET KOKIŲ PRETENZIJŲ, KYLANČIŲ DĖL BET KOKIŲ VEIKSMŲ, KURIŲ ĖMĖSI BET KURI IŠ PIRMIAU MINĖTŲ ŠALIŲ TOKIŲ ŠALIŲ ARBA TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ TYRIMŲ METU ARBA DĖL JŲ. 

Tačiau mes neįsipareigojame peržiūrėti viso turinio prieš jį paskelbiant svetainėje ir negalime užtikrinti, kad po jo paskelbimo būtų skubiai pašalinta nepriimtinas turinys. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius veiksmus ar neveikimą, ryšius ar turinį, kurį pateikia bet kuris vartotojas ar trečioji šalis. Mes jokiais atvejais nesame atsakingi už šiame skyriuje aprašytų veiksmų atlikimą ar neatlikimą.  

Turinio standartai 

Šie turinio standartai taikomi visiems naudotojo įrašams ir interaktyvių paslaugų naudojimui. Vartotojų įnašai turi visiškai atitikti visus galiojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, vartotojų turinys negali: 

 • turėti bet kokią šmeižikišką, nešvankią, nepadorią, užgauliojančią, įžeidžiančią, priekabiaujančią, smurtinę, skatinančią neapykantą, turinčią virusų ar kitokią nepriimtiną medžiagą. 

 • propaguoti seksualinę ar pornografinę medžiagą, smurtą ar diskriminaciją dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos ar amžiaus. 

 • pažeisti kitų asmenų teisines teises (įskaitant viešumo ir privatumo teises) arba turėti bet kokią medžiagą, dėl kurios gali kilti civilinė ar baudžiamoji atsakomybė pagal taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus arba kuri kitaip gali prieštarauti šioms taisyklėms ir mūsų privatumo politikai. 

 • gali apgauti bet kurį asmenį. 

 • skatinti bet kokią neteisėtą veiklą arba remti, skatinti ar padėti bet kokiam neteisėtam veiksmui. 

 • sukelti erzinimą, nepatogumus ar nereikalingą nerimą arba gali sutrikdyti, įspėti ar suerzinti bet kurį kitą asmenį. 

 • apsimesti bet kuriuo kitu asmeniu arba pateikti klaidingus duomenis apie savo tapatybę ar ryšį su bet kuriuo asmeniu ar organizacija.  

 • vykdyti komercinę veiklą ar pardavimą, pvz., konkursus, totalizatorius ir kitas pardavimo akcijas, mainus ar reklamą. 

 • sudaryti klaidingą įspūdį, kad turinys yra mūsų ar bet kurio kito asmens ar subjekto arba yra jų patvirtinti, jei taip nėra. 

Autorių teisių pažeidimai 

Jei manote, kad koks nors naudotojo turinys pažeidžia jūsų autorių teises, siųskite pranešimą support.eshop@konicaminolta.lt. Įmonės politika yra blokuoti pakartotinių pažeidėjų paskyras.  

Pasitikėjimas skelbiama informacija 

Svetainėje arba per ją pateikta informacija pateikiama tik informacijos tikslais. Mes negarantuojame šios informacijos tikslumo, išsamumo ar naudingumo. Jūs remiatės tokia informacija tik savo rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl to, kad jūs ar bet kuris kitas svetainės lankytojas arba bet kuris asmuo, kuris gali būti informuotas apie bet kokį jos turinį, remiasi tokia medžiaga. 

Šioje svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateiktas turinys, įskaitant kitų naudotojų, tinklaraščių autorių ir trečiųjų šalių licencijų davėjų, sindikatorių, telkėjų ir/arba ataskaitų teikimo paslaugų pateiktas turinys. Visi šiose medžiagose išreikšti pareiškimai ir/ar nuomonės, taip pat visi straipsniai ir atsakymai į klausimus ir kitą turinį, išskyrus įmonės pateiktą turinį, yra tik šį turinį teikiančio asmens ar subjekto nuomonės ir atsakomybė. Šis turinys nebūtinai atspindi įmonės nuomonę. Mes nesame atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokios trečiųjų šalių pateiktos medžiagos turinį ar tikslumą. 

Interneto svetainės pakeitimai 

Kartais galime atnaujinti šios svetainės turinį, tačiau jo turinys nebūtinai yra išsamus arba atnaujintas. Bet kuri interneto svetainėje esantis turinys bet kuriuo metu gali būti pasenusi ir mes neprivalome jos atnaujinti.  

Informacija apie jus ir jūsų apsilankymus svetainėje 

Visai šioje svetainėje renkamai informacijai taikoma mūsų privatumo politika. Naudodami svetainę sutinkate su visais veiksmais, kuriuos mes atliekame su jūsų duomenimis ar turiniu pagal privatumo politiką.  

Pirkimas internetu ir kitos sąlygos 

 

Visi pirkimai per mūsų svetainę ar kiti prekių, paslaugų ar informacijos pardavimo sandoriai, sudaryti per svetainę arba gauti iš jūsų apsilankymų, bus vykdomi pagal UAB „Konica Minolta Baltia“ taisykles ir nuostatas ir jūs turėsite su jomis sutikti atskirai. 

Papildomos sąlygos taip pat gali būti taikomos konkrečioms svetainės dalims, paslaugoms ar funkcijoms.  

Interneto svetainės ir socialinių medijų susiejimas 

Galite prisijungti prie mūsų pradinio puslapio, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, nepakenkdami mūsų reputacijai ir ja nesinaudodami, tačiau negalite sukurti ryšio taip, kad be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo siūlytumėte bet kokią prisijungimo ar pritarimo formą. 

Šioje svetainėje gali būti pateiktos tam tikros socialinės medijos funkcijos, leidžiančios: 

 • Susieti savo arba tam tikras trečiųjų šalių svetaines su tam tikru šios svetainės turiniu. 

 • Siųsti el. laiškus ar kitus pranešimus su tam tikru turiniu arba nuorodas į tam tikrą turinį šioje svetainėje. 

 • Nustatyti, kad tam tikros šios svetainės turinio dalys būtų rodomos jūsų arba tam tikrose trečiųjų šalių svetainėse. 

Šias funkcijas galite naudoti tik taip, kaip jas teikiame mes, tik dėl turinio, su kuriuo jos rodomos ir kitaip pagal visas papildomas sąlygas, kurias teikiame dėl tokių funkcijų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Jūs negalite: 

 • Sukurti nuorodų iš bet kurios jums nepriklausančios svetainės. 

 • Nustatyti, kad svetainė arba jos dalys būtų rodomos bet kurioje kitoje svetainėje bet kurioje kitoje svetainėje, pvz., rėmelyje, giliajame susiejime arba linijiniame susiejime. 

 • Dėti nuorodų į bet kurią svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį. 

 • Kitais būdais imtis bet kokių veiksmų, susijusių su šioje svetainėje esančiu turiniu, kurie nesuderinami su kitomis šių taisyklių nuostatomis. 

Svetainė, iš kurios jungiatės arba kurioje padarote prieinamą tam tikrą turinį, turi visais atžvilgiais atitikti šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus turiniui. 

Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis, kad būtų sustabdytas bet koks neteisėtas turinio pateikimas ar susiejimas. Pasiliekame teisę atšaukti susiejimo leidimą be įspėjimo. 

Bet kuriuo metu savo nuožiūra galime išjungti visas arba bet kokias socialinės medijos funkcijas ir svetaines be išankstinio įspėjimo.  

Nuorodos iš svetainės 

Jei svetainėje yra nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines ir išteklius, šios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui. Tai apima reklaminiuose skelbimuose esančias nuorodas, įskaitant reklamjuosčių skelbimus ir rėmėjų nuorodas. Mes nekontroliuojame šių svetainių ar išteklių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už juos ar bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl jūsų naudojimosi jais. Jei nuspręsite pasiekti bet kurią su mūsų svetaine susietą trečiosios šalies svetainę, tai darysite pilnai savo rizika ir laikydamiesi tokių svetainių naudojimo sąlygų. 

Geografiniai apribojimai 

Svetainės savininkas yra įsikūręs [Tokijuje, Japonijoje]. Tam tikrų asmenų arba tam tikrose šalyse prieiga prie interneto svetainės gali būti neteisėta. Jei prisijungiate prie svetainės, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už tai, kad būtų laikomasi vietos, kurioje įsikūrusi įmonė „Konica Minolta“ teisės aktų reikalavimų. 

Išlyga dėl garantijų 

 

Jūs suprantate, kad mes negarantuojame, kad failuose, kuriuos galima atsisiųsti iš interneto ar svetainės, nebus virusų ar kito kenkėjiško kodo. Jūs esate atsakingi už pakankamų procedūrų ir kontrolės priemonių, kurios atitiktų jūsų apsaugos reikalavimus, įgyvendinimą ir už priemonių, esančių už mūsų svetainės ribų, skirtų bet kokiam prarastų duomenų atkūrimui, palaikymą. KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, MES NESAME ATSAKINGI UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ, ATSIRADUSIUS DĖL IŠPLATINTOS DRAUDIMO TEIKTI PASLAUGAS ATAKOS, VIRUSŲ AR KITOS TECHNOLOGIŠKAI KENKSMINGOS MEDŽIAGOS, KURI GALI UŽKRĖSTI JŪSŲ KOMPIUTERIO ĮRANGĄ, KOMPIUTERIŲ PROGRAMAS, DUOMENIS AR KITĄ PATENTUOTĄ MEDŽIAGĄ DĖL TO, KAD NAUDOJATĖS SVETAINE ARBA PASLAUGOMIS AR ELEMENTAIS, GAUTAIS IŠ SVETAINĖS, ARBA DĖL BET KOKIOS JOJE PASKELBTOS MEDŽIAGOS AR BET KURIOS SU JA SUSIJUSIOS SVETAINĖS. 

JŪS NAUDOJATĖS SVETAINE, JOS TURINIU, BET KOKIOMIS PASLAUGOMIS AR ELEMENTAIS SAVO RIZIKA. INTERNETO SVETAINĖ, JOS TURINYS IR VISOS PER JĄ GAUTOS PASLAUGOS AR STRAIPSNIAI TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ. NEI ĮMONĖ, NEI JOKS SU JA SUSIJĘS ASMUO NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL SVETAINĖS IŠSAMUMO, SAUGUMO, PATIKIMUMO, KOKYBĖS, TIKSLUMO AR PRIEINAMUMO. NEAPRIBOJANT TO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, NEI ĮMONĖ, NEI SU JA SUSIJĘ ASMENYS NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ, JOS TURINYS AR BET KOKIOS PASLAUGOS AR ELEMENTAI, GAUTI PER SVETAINĘ, BUS TIKSLŪS, PATIKIMI, BE KLAIDŲ AR NEPERTRAUKIAMI, KAD DEFEKTAI BUS PAŠALINTI, KAD MŪSŲ SVETAINĖJE AR SERVERYJE, KURIAME JI PRIEINAMA, NEBUS VIRUSŲ AR KITŲ KENKSMINGŲ KOMPONENTŲ ARBA KAD SVETAINĖ AR BET KOKIOS PASLAUGOS AR ELEMENTAI, GAUTI PER SVETAINĘ, KITAIP ATITIKS JŪSŲ POREIKIUS AR LŪKESČIUS.  

KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ĮMONĖ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSTATYMAIS NUMATYTŲ AR KITOKIŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIAS GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, NEPAŽEIDIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. 

TAI, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, NETURI ĮTAKOS JOKIOMS GARANTIJOMS, KURIŲ NEGALIMA ATMESTI ARBA APRIBOTI PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ. 

Atsakomybės ribojimas 

KIEK NUMATO TEISĖS AKTAI, ĮMONĖ, JOS FILIALAI AR LICENCIJŲ DAVĖJAI, PASLAUGŲ TIEKĖJAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI, PAREIGŪNAI AR DIREKTORIAI JOKIU BŪDU NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIOS RŪŠIES ŽALĄ PAGAL BET KOKIĄ JURISDIKCIJĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI AR NEGEBĖJIMO NAUDOTIS SVETAINE, SU JA SUSIJUSIOMIS SVETAINĖMIS, BET KOKIU SVETAINĖS TURINIU AR TOKIOMIS KITOMIS SVETAINĖMIS, ĮSKAITANT BET KOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATSITIKTINIUS, PRIEŽASTINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, ASMENINIUS SUŽEIDIMUS, SKAUSMĄ IR KANČIAS, EMOCINES KANČIAS, PAJAMŲ PRARADIMĄ, PELNO PRARADIMĄ, VERSLO AR NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMĄ, NAUDOJIMO PRARADIMĄ, PRESTIŽO PRARADIMĄ, DUOMENŲ PRARADIMĄ IR ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL DELIKTO (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), SUTARTIES PAŽEIDIMO AR KITŲ PRIEŽASČIŲ, NET JEI TAI BUVO IŠ ANSKTO APTARTA. 

 

Pirmiau nurodytas atsakomybės apribojimas netaikomas atsakomybei, atsirandančiai dėl mūsų didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo, mirties ar kūno sužalojimo, kurį sukelia produktai, kuriuos perkate svetainėje. 

TAI, KAS IŠDĖSTYTA, NETURI ĮTAKOS JOKIAI ATSAKOMYBEI, KURIOS NEGALIMA IŠVENGTI ARBA APRIBOTI PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ. 

Žalos atlyginimas 

Jūs sutinkate patenkinti įmonės, jos filialų, licencijų davėjų ar paslaugų teikėjų, taip pat jos ar jų atstovų, direktorių, darbuotojų, rangovų, agentų, licencijų davėjų, tiekėjų, teisių perėmėjų reikalavimus, atlyginti jų nuostolius, išlaidas ar mokesčius, įvykdyti teismo sprendimus ar nurodymus, susijusius su šių taisyklių pažeidimu, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų kaip naudotojo pateiktu turiniu, bet kokiu kitu svetainės turiniu, paslaugų ir produktų naudojimu, bet kokios iš svetainės gautos informacijos naudojimu, išskyrus veiksmus, kurie aiškiai leidžiami pagal taisykles. 

Taikytina teisė ir jurisdikcija 

Visi su interneto svetaine ir šiomis taisyklėmis susiję klausimai, taip pat visi iš jos kylantys ar su ja susiję ginčai ar pretenzijos, įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas, reglamentuojami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisę, netaikant jokių kolizijos normų. 

Bet koks ieškinys ar byla, kylanti dėl šių taisyklių ar naudojimosi interneto svetaine arba su tuo susijusi, turi būti iškelta Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę. Mes išsaugome teisę pateikti bet kokį ieškinį ar bylą prieš jus jūsų gyvenamosios vietos šalyje ar bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Jūs atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl mūsų teisės pasirinkti teismo lokaciją. 

Laiko apribojimai pretenzijų pateikimui 

KIEK LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI, BET KOKS IEŠKINYS AR PRETENZIJA DĖL ŠIŲ TAISYKLIŲ AR SU JOMIS SUSIJUSIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE TURI BŪTI PAREIKŠTAS PER VIENERIUS METUS NUO TOS PRIEŽASTIES ATSIRADIMO.  PRIEŠINGU ATVEJU TOKIA TEISĖ PAREIKŠTI IEŠKINĮ AR PRETENZIJĄ VISAM LAIKUI PRARANDAMA. 

Atsisakymas ir atskiriamumas 

Nei vienas įmonės atsisakymas naudoti šiose taisyklėse nurodytą sąlygą nelaikomas tolesniu ar nuolatiniu tokios sąlygos atsisakymu arba bet kurios kitos sąlygos atsisakymu, o bet koks įmonės nepasinaudojimas teise ar nuostata pagal šias taisykles nelaikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. 

Jei bet kuri šių taisyklių nuostata kompetentingame teisme dėl kokios nors priežasties pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia nuostata panaikinama arba apribojama iki minimumo, kad likusios taisyklių nuostatos liktų galioti toliau.  

Sutarties vientisumas 

Šios taisyklės yra vienintelis susitarimas tarp jūsų ir UAB „Konica Minolta Baltia“. Šios taisyklės pakeičia visus ankstesnius susitarimus, sutartis, pareiškimus ir garantijas dėl šios svetainės naudojimosi. 

Jūsų pranešimai 

Visi pranešimai apie ieškinius dėl autorių teisių pažeidimo turėtų būti siunčiami  support.eshop@konicaminolta.lt. 

Visi kiti atsiliepimai, pastabos, techninės pagalbos prašymai ir kiti su svetaine susiję jūsų pranešimai turėtų būti siunčiami support.eshop@konicaminolta.lt. 

Grįžti į pagrindinį puslapį