Konica Minolta antrą kartą iš eilės yra įtraukta į geriausių 2023 m. Pasaulio inovatorių šimtuką

| 20 vasario 2023

Konica Minolta, Inc. informuoja, kad Jungtinės Karalystės pasaulinė informacinių paslaugų bendrovė Clarivate Plc ("Clarivate") antrus metus iš eilės įtraukė Konica Minolta į 2023 m. geriausių pasaulio novatorių šimtuką ("Top 100 Innovators 2023").


Sudarydama šį sąrašą, "Clarivate" naudoja savo intelektinės nuosavybės ir patentų duomenis, kad nustatytų bendroves ir organizacijas, kurios atitinka kvalifikacinius kriterijus: nuo 2000 m. pateikė 500 ar daugiau patentų paraiškų ir per pastaruosius penkerius metus joms buvo išduota 100 ar daugiau patentų, o tada įvertina nustatytus kandidatus pagal keturis veiksnius: "Įtaka", "Sėkmė", "Globalizacija" ir "Retumas".
 
Konica Minolta stengiasi maksimaliai išnaudoti savo nematerialųjį turtą, įskaitant žmogiškuosius išteklius, klientų įsitraukimą ir patentuotas technologijas, spręsdama socialines problemas, siekdama tvaraus verslo augimo ir didindama įmonės vertę, bendradarbiaudama su klientais.
 
Pripažindama, kad intelektinė nuosavybė yra svarbi nematerialiojo turto dalis ir jos gebėjimo siūlyti vertybes šaltinis, Konica Minolta ir toliau įsipareigoja kurti naujas vertybes, kurios atneša naujoves visuomenei, ir plėtoti aukštos kokybės intelektinę nuosavybę, kuri palengvina bendro kūrimo su klientais pastangas, padeda spręsti socialines problemas ir spartina verslo augimą, tęsdama atitinkamas investicijas.