KONICA MINOLTA siekia iki 2050 m. pasiekti nulinę taršą

| 13 balandžio 2023

Įgyvendindama du naujus svarbius aplinkosaugos tikslus, bendrovė siekia dar labiau sumažinti savo poveikį aplinkai

Pirma, bendrovės tikslas iki 2050 m. pasiekti, kad 1, 2 ir 3 aplinkosauginės apimties rodikliai būtų nuliniai. Antra, Konica Minolta siekia iki 2050 m. savo gaminius gaminti iš daugiau kaip 90 proc. apyvartoje esančių išteklių (perdirbtų medžiagų ir biomedžiagų).quotation marks

Kai 2009 m. Konica Minolta paskelbė savo "EcoVision 2050", tikslai atitiko griežtus to meto standartus. Tačiau, paaštrėjus klimato krizei, juos būtina keisti. Todėl įsipareigojome nustatyti griežtesnius klimato apsaugos tikslus, kad įvykdytume savo, kaip pasaulinės įmonės (turinčios daugiau kaip 39 000 darbuotojų visame pasaulyje), atsakomybę už reikšmingą ekologinio pėdsako sumažinimą. Taip pat padedame savo klientams ir tiekėjams siekti jų aplinkosaugos tikslų.

Olaf Jonas

General Manager Environmental Social Governance at Konica Minolta Business Solutions Europe

"Net Zero" iki 2050 m: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas taupant energiją
Konica Minolta yra įsipareigojusi siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (SDGs) ir mano, kad klimato kaitos veiksmai yra skubiausia veiksmų sritis. Bendrovė nuolat stengiasi mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą per visą gaminio gyvavimo ciklą. 2005 m. bendrovė užfiksavo 2 067 tūkst. tonų CO2 emisiją; 2021 m. šis rodiklis siekė 790 tūkst. tonų CO2, t. y. sumažėjo 61% Bendrovė siekia 2050 m. pasiekti grynojo nulio tikslą pagal 1, 2 ir 3 aprėptį.

Konica Minolta prioritetai:
  1. Vengti ir mažinti energijos suvartojimą bei mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją
  2. Šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančius energijos šaltinius keisti atsinaujinančiąja energija
  3. Kompensuoti neišvengiamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją
 
Per pastaruosius kelerius metus spausdinimo įrenginių energijos sąnaudos nuolat mažėjo. Daugiausia energijos, daugiau kaip 60%, sunaudojama, kai toneris pritvirtinamas prie popieriaus. Su polimerizuotu Simitri® V, naudojamu naujausios kartos daugiafunkciniuose įrenginiuose bizhub i-series, Konica Minolta sugebėjo sumažinti fiksavimo temperatūrą maždaug 15 °C, lyginant su ankstesniais modeliais. Kartu su naujuoju tvirtinimo įtaisu tai padeda gerokai sumažinti TEC vertę. Dėl sumažėjusio energijos suvartojimo daugiafunkciai spausdintuvai, lyginant su ankstesniais modeliais, išmeta iki 25%[1] mažiau CO emisijos.
 
Be to, Konica Minolta siekia iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiąja energija, nes deginant kurą elektros energijai gaminti išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Todėl bendrovė nuo 2019 m. yra "RE100" narė ir yra įsipareigojusi iki 2050 m. naudoti 100 % atsinaujinančios elektros energijos, o iki 2030 m. - 30%. Europos Konica Minolta būstinė ir 11 patronuojamųjų įmonių jau naudoja 100% atsinaujinančios elektros energijos. Dvi gamyklos Kinijoje jau naudoja 100% atsinaujinančios elektros energijos, o tai reiškia, kad daugiau kaip 50% daugiafunkcinių įrenginių ir visų Europos rinkai skirtų profesionalaus spausdinimo įrenginių gaminama naudojant atsinaujinančią elektros energiją.[2] 100% atsinaujinančią elektros energiją naudoja ir Europos tonerių gamykla Prancūzijoje.
 
Europoje bendrovė kompensuoja neišvengiamą išmetamųjų teršalų kiekį ir kartu su partneriu "Climate Partner" remia klimato apsaugos projektus, kuriais siekiama iškastinį kurą pakeisti atsinaujinančiąja energija, pavyzdžiui, vėjo jėgainių parkais. Visi projektai turi atitikti auksinio standarto VER kriterijus.[3]​ Įgyvendindama programą "Enabling Climate Compensation", Konica Minolta siūlo savo klientams galimybę kompensuoti neišvengiamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą biuro ir gamybos spausdinimo įrenginiuose. Nuo 2015 m. buvo kompensuota daugiau kaip 50 000 tonų neišvengiamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.[4]
 
Naudodama 2020 m. įdiegtą vizualinę nuotolinio aptarnavimo sistemą AIRe Link, Konica Minolta nuo 2020 m. iki 2022 m. galėjo sutaupyti apie 310 760 kilometrų, nuvažiuotų per 8 900 apsilankymų pas klientus visoje Europoje, o tai atitinka 140 tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.
 
Kur tik įmanoma, Europoje bendrovė stengiasi perkelti pervežimą iš oro ir kelių transporto į gabenimą geležinkelio ar vandens transportu. 90% krovinių iš Roterdamo Nyderlanduose į pagrindinį sandėliavimo centrą Emmeriche, Vokietijoje, gabenama Reino upe baržomis. 40% krovinių iš Emmericho į Italiją jau vežama geležinkeliu.
 
Siekiant nulinių gamtinių išteklių: atliekų ir gamtos išteklių naudojimo mažinimas iki minimumo
Konica Minolta siekia iki 2050 m. savo gaminiuose naudoti daugiau kaip 90 % apyvartoje esančių išteklių. Šie ištekliai - tai perdirbtos medžiagos ir biomedžiagos. Atsižvelgdama į šį tikslą, bendrovė siekia sudaryti sąlygas kuo daugiau kartų pakartotinai naudoti ir perdirbti medžiagas, kad būtų kuo mažiau atliekų ir būtų tausojami gamtiniai ištekliai. 
 
Šiuo metu daugiafunkciniuose įrenginiuose jau naudojama iki 44%[5] o profesionalaus spausdinimo sistemose - iki 15% perdirbtų medžiagų.[6] Tonerio buteliukuose naudojama iki 61% perdirbtų medžiagų.
 
2021 finansiniais metais buvo priimta 11 200 tonų nebenaudojamos biuro spausdinimo įrangos. Iš jų 99% buvo perdirbta. Įgyvendinant programą "Švari planeta", visoje Europoje surenkamos ir perdirbamos nebenaudojamos eksploatacinės medžiagos.
 
Transportavimui iš savo gamyklų į Europą 2019 m. Konica Minolta sukūrė naują oro pagalvės medžiagą, skirtą daugiafunkciniams spausdintuvams ir profesionaliai spaudinimo įrangai  pakuoti ir transportuoti. Naudodama lengvesnes ir kompaktiškesnes oro pagalves, bendrovė sugebėjo 75% sumažinti siuntų svorį ir 99% sumažinti pakuotės tūrį. Be to, Konica Minolta taip pat yra įsipareigojusi naudoti kartoną. 
 
[1] varying by model
[2] on a value basis
[3] The Gold Standard was established in 2003 by WWF and other international NGOs to ensure projects that reduce greenhouse gas emissions feature the highest levels of environmental integrity and additionally contribute to sustainable development.
[4] As of December 2022
[5] or up to 38% according to the German Blue Angel mark
[6] according to calculation based on EPEAT