OPTIMIZED PRINT SERVICES

KEISTI PASIRINKIMĄ

Priverskime spausdinimo ūkį dirbti efektyviai!

Optimized Print Services (OPS) apima esamos situacijos, turimos įrangos auditą ir analizę bei atlieka spausdinimo ir kopijavimo ūkio optimizavimą siekiant sumažinti dabartinius kaštus. Konica Minolta padeda sukurti ir įdiegti spausdinimo ir kopijavimo infrastruktūrą, kuri remiasi tiksliais surinktais faktais, skaičiais ir darbuotojų poreikiais, o kas svarbiausia su mažesnėmis išlaidomis nei buvo ir visa tai be jokių investicijų. Taip pat garantuojamas sklandus biuro įrangos darbas ir paprastas administravimas. OPS pagrindą sudaro:

  • Įranga: optimalus įrengimų skaičius ir pajėgumas su minimaliomis įsigijimo ir eksploatavimo išlaidomis.
  • Procesai: dokumentų ruošimo ir spausdinimo procesų analizė. Sprendimo sukūrimas, kuris padidintų produktyvumą ir atskleistų išlaidų sumažinimo galimybes bei tenkintų kasdieninius įmonės poreikius ruošiant dokumentus.
  • Finansai:įvairūs įrangos įsigijimo variantai bei įvairūs sutarčių modeliai, siekiant maksimalios naudos organizacijai bei sumažėjusių ir skaidrių išlaidų.
  • Saugumas: IT ir informacijos saugumo sprendimų sukūrimas ir įgyvendinimas: vartotojų identifikavimas, duomenų saugumo užtikrinimas, spausdinamos informacijos apsauga.

OPS susideda iš trijų etapų: Konsultavimo, Įgyvendinimo ir Valdymo.

consult implement manage