Konica Minolta

Lietuva

  • Lietuvos

Giving Shape to Ideas

Veikimo nuostatai

APIE MUS

Mūsų tikslas - pažinti kaip mūsų klientai mąsto. Supratę Jūsų poreikius, mes padedame išspręsti Jūsų verslui kylančius iššūkius ir įgyvendiname Jūsų idėjas, kurios prisideda prie geresnės ateities kūrimo mums visiems.

ATGAL

Konica Minolta grupės bendrovių elgsenos nuostatai

Bendrovės yra ne tik ūkio subjektai, kurie sąžininga konkurencija siekia pelno; jos taip pat turi teikti naudą plačiajai visuomenei. Dėl šios priežasties Konica Minolta grupės veikla grindžiama socialinės atsakomybės principu. Ji siekia, kad visi šios bendrovės direktoriai, pareigūnai ir darbuotojai visiškai pritartų bendrovių elgsenos nuostatų pagrindinei idėjai.
Aukštesnioji  vadovybė pripažįsta, kad yra atsakinga už šių nuostatų pagrindinės idėjos įgyvendinimą ir imasi iniciatyvos užtikrinti, kad visi direktoriai, pareigūnai ir darbuotojai aiškiai suprastų šiuos nuostatus. Be to, vadovybė nuolat kreipia dėmesį į vidaus ir išorės šalių nuomones ir, siekdama užtikrinti etišką bendrovės veiklą, skatina efektyvių sistemų įgyvendinimą.

Naudingi ir saugūs produktai

Kurdami ir teikdami socialiniu požiūriu naudingus produktus ir paslaugas, kurių saugumui skiriamas didžiulis dėmesys, siekiame užsitarnauti vartotojų ir klientų pasitikėjimą.

Sąžininga ir skaidri bendrovės veikla

Siekdami, kad bendrovės veikla būtų sąžininga ir skaidri, mes laikomės įstatymų ir socialinių nuostatų, veikiame pagal tarptautines normas ir bendrovės įstatus.

Bendravimas su visuomene ir informacijos pateikimas

Mes bendraujame su plačiąja visuomene ir teikiame sąžiningą ir tikslią informaciją apie bendrovę.

Aplinkos apsauga

Mes pripažįstame globalių aplinkos apsaugos problemų svarbumą ir saugodami aplinką veikiame savanoriškai ir užtikrintai.

Visuomeninis įnašas

Atsižvelgdami į pasaulines perspektyvas, mes atsakingai prisidedame prie visuomenės gerovės, tuo pat metu gerbdami vietinius papročius ir kultūras.

Pagarba darbuotojams

Mes stengiamės, kad darbuotojų gyvenimas taptų patogus ir pilnavertis, kad būtų sukurta saugi darbo aplinka, stengiamės gerbti kiekvieno darbuotojo asmenybę ir individualumą.

Atsakingi veiksmai

Jei pažeidžiami šių nuostatų principai, aukštesnioji vadovybė, siekdama išspręsti problemą, išsiaiškina pažeidimo priežastį ir pagal bendrovės vidaus tvarkos taisykles sukuria planą, kuris užkirstų kelią tokio pažeidimo pasikartojimui. Nedelsiant viešai paskelbiama tiksli informacija ir pateikiamas paaiškinimas apie padarytą pažeidimą bei nustatoma atsakomybė už jį. Imamasi griežtų ir teisingų drausminių priemonių, jei būtina, jos taikomos ir aukštesniajai vadovybei.


Galioja nuo 2003 m. spalio 1 d.