Tiekimo grandinės tvarkymas

 

Dirbame tam, kad sukurtume tvarią visuomenę, kurioje gerbiamos žmogaus teisės


Būdama pasauline įmone Konica Minolta veikia 50 šalių visame pasaulyje. Grupės pirkimų apimtį sudaro daugiau nei 520 milijardų jenų.

Į visus tiekėjus, tiekiančius ir gaminančius medžiagas, pvz. žaliavas ir dalis, arba teikiančius logistikos ir kitas paslaugas, Konica Minolta žvelgia kaip į savo verslo veiklose nepakeičiamus partnerius.

Konica Minolta dirba su tiekėjais, kad per skaidrius ir teisingus sandorius sukurtų pasitikėjimu grįstus santykius ir taip pasiektų bendrą tikslą – laiku klientams visame pasaulyje teikti įspūdingus gaminius ir paslaugas.

Konica Minolta pripažįsta, kad visame pasaulyje yra darbuotojų, kurie yra priversti dirbti nesusimąstydami apie savo teises arba apgailėtinomis sąlygomis; vaikai ir darbuotojai iš užsienio (migrantai) yra ypatingai pažeidžiami kalbant apie šias neigiamas aplinkybes.

Konica Minolta skatina ĮSA iniciatyvas visoje savo tiekimo grandinėje,* padėdama kurti tvarias bendruomenes, kuriose gerbiamos visos žmogaus teisės. Įmonė tiki, kad įmonės yra atsakingos ne tik už savo gaminius, bet ir yra socialiai atsakingos už darbo sąlygų (žmogaus teisių), etikos, aplinkosaugos, saugos ir sveikatos gerinimą visoje tiekimo grandinėje, kuri tiekia gaminius klientams. Konica Minolta vykdo ĮSA pirkimus, siekdama realizuoti šiuos patobulinimus savo gamybos bazėse ir glaudžiai bendradarbiauja su tiekėjais, kurie tiekia gaminiams reikiamas žaliavas ir dalis.

Siekdama patenkinti socialinius lūkesčius, tokius kaip pagarbą žmogaus teisėms, Konica Minolta ne tik dirba savo gamybos vietose, bet ir bendradarbiauja su gamybos ir logistikos tiekėjais. Įmonė mano, kad tai padidina tiek Konica Minolta, tiek jos tiekėjų įmonių vertę. Be to, šis bendradarbiavimas suteikia klientams galimybę ramiai pirkti įmonės gaminius žinant, kad tokiu būdu jie prisideda prie tvarios visuomenės plėtros. Konica Minolta pripažįsta, kad ĮSA pirkimas yra daugiau nei tik pasaulinės įmonės socialinė atsakomybė; ji taip pat yra įsitikinusi, kad dėl darbo sąlygų gerinimo didėja darbuotojų pasitenkinimas ir mažėja darbuotojų skaičiaus mažėjimo rodikliai. Dėl to mažėja verslo rizika ir gerėja kokybė visoje tiekimo grandinėje. Yra daug aktyvaus požiūrio priežasčių.
 

* Tiekimo grandinė: veikla, susijusi su gaminio ar paslaugos teikimu klientui, pradedant pirkimu ir gamyba, baigiant platinimu ir pardavimu.

 

Konica Minolta pirkimo politika

Konica Minolta grupė siekia klientų pasitenkinimo kurdama novatoriškus gaminius ir paslaugas, kuriomis prisideda prie visuomenės vystymosi vadovaudamasi valdymo filosofija „Naujos vertės kūrimas“. Pirkimų veikloje su savo tiekėjais kuriame tvirtas, sąžiningumu ir skaidrumu paremtas partnerystes ir, su savo tiekėjais vykdydami socialinius įsipareigojimus, siekiame sukurti tvarią visuomenę.
 

 1. ATVIRUMAS 
  Kursime skaidrius ir sąžiningus santykius su savo tiekėjais ir atvirai tvarkysime pirkimus, tuo pačiu dalysimės tikslais ilgalaikėje ir pasaulinėje perspektyvoje.
 2. SĄŽININGUMAS
  Vykdysime sandorius pagal laisvos konkurencijos principą ir racionalius vertinimo kriterijus bei sieksime abipusės naudos sau ir tiekėjams.
 3. GLOBALUMAS
  Žvelgsime pasauliniu mastu ir vykdysime pirkimus regionuose, kurie geriausiai atitinka mūsų veiklos poreikius.
 4. ATITIKTIS
  Laikysimės visų reikiamų įstatymų ir reglamentų, įmonių etikos, vidaus politikos ir taisyklių.
 5. EKOLOGIJA
  Prisidėsime prie tarptautinės visuomenės ir vietos bendruomenių, stengdamiesi lyderiauti aplinkos apsaugos srityje ir mažinti savo veiklos poveikį ekosistemoms.


Prašymas tiekėjams

Remdamiesi stipria partneryste su savo tiekėjais, tiekėjų prašome sutelkti dėmesį į šias sritis, kad padidintume klientų pasitenkinimą ir įvykdytume socialines pareigas.
 

 1. Puiki kokybė
  Produktų ir paslaugų saugos užtikrinimas, įskaitant kiekvienos šalies ir regiono saugos standartų laikymąsi, ir kokybės gerinimas siekiant patenkinti klientų poreikius
 2. Pagrįstos kainos
  Rinkoje konkurencingos kainos
 3. Reagavimas į paklausos pokyčius
  Stabilios tiekimo sistemos, kuri galėtų lanksčiai reaguoti į paklausos pokyčius, kūrimas
 4. Įstatymų, taisyklių ir įmonių etikos laikymasis
  Visų kiekvienos šalies ir regiono įstatymų ir reglamentų bei įmonių etikos laikymasis
 5. Aplinkosauga
  Į aplinkosaugą orientuotos verslo veiklos ir medžiagų pirkimas
 6. Darbuotojų žmogaus teisių paisymas
  Pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms, įskaitant vaikų darbo draudimą, priverstinį darbą ir diskriminaciją dėl etninės kilmės, lyties ir kitų priežasčių
 7. Sveikata ir sauga
  Saugios ir švarios darbo aplinkos užtikrinimas
 8. Informacijos saugumas
  Nuolat tobulinimas informacijos saugumas
 9. Tvirtas valdymo pagrindas
  Tvirto valdymo pagrindo, užtikrinančio nuolatinį ir stabilų medžiagų tiekimą, kūrimas
 

Aplinkosaugos bendradarbiavimas, kurio tikslas – sustiprinti tiekimo grandinėje esančių cheminių medžiagų valdymą

JT Pasaulinis susitarimas

2009 m. Konica Minolta pasirašė JT remiamą Pasaulinį susitarimą, kurį sudaro 10 principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbu, aplinkosauga ir antikorupcija.

Pasaulinis susitarimas yra 1999 m. tuometinio JT generalinio sekretoriaus Kofis Annanas pasiūlytas savanoriškų veiklos principų rinkinys įmonėms; jis 2000 m. buvo oficialiai sudarytas Jungtinių Tautų būstinėje. Tai yra iniciatyva siekti tvaraus augimo pasauliniu mastu, skatinant įmones veikti kaip garbingas tarptautinės bendruomenės nares, demonstruojant atsakingą, kūrybingą vadovavimą sprendžiant įvairias pasaulines problemas, įskaitant visuotinį atšilimą, aplinkosaugos problemas ir ekonominį visuomenės pasidalijimą į klases.

Konica Minolta kartu su Global Compact Network Japan dalyvauja Tiekimo grandinių darbo grupėje ir Žmogaus teisių patikrinimo darbo grupėje bei naudoja šią patirtį savo ĮSA pirkimų iniciatyvose.

Konica Minolta dalyvauja Pasauliniame susitarime

Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo svetainė EICC (Pilietiška elektronikos pramonės koalicija)

2013 m. spalį Konica Minolta prisijungė prie EICC* ir veikė kaip jos narė, siekdama stiprinti savo ĮSA veiklą tiekimo grandinėje.

EICC, kurią sudaro daugiau nei 100 įmonių, įskaitant pasaulyje pirmaujančius elektronikos gamintojus ir jų pagrindinius tiekėjus, dirba siekdama tiekimo grandinėje pagerinti žmogaus teisių, etikos, sveikatos ir saugos laikymąsi.


 

Konica Minolta prisijungė prie „Pilietiškos elektronikos pramonės koalicijos“

EICC 

 

Parsisiųsti

Naujausią mūsų Bendrųjų pirkimo sąlygų versiją ir Tiekėjo elgesio kodeksą anglų kalba rasite vokiškoje interneto svetainėje:

parsisiųsti čia
Career - Subheader - Meeting